Index   Vitejte   Novinky   Seznamy   Archiv   Clanky   Galerie   Portrety   Linky  


Archiv starsich epizod

 

Epizody ze sedme sezony (u nas 1997/98):

 • 3F03 - Lisa vegetariankou
 • 3F16 - Den kdy zemrelo nasili
 • 3F05 - Tloustik Homer
 • 3F02 - Bart prodava dusi
 • 3F22 - Simpsonovi na prazdninach
 • 3F13 - Lisa borti myty
 • 3F06 - Babicka
 • 3F08 - Posledni sance Levaka Boba
 • 3F09 - Dva zli sousede
 • 3F10 - Homeruv tym
 • 3F11 - Vyjevy z tridniho boje ve Springfieldu
 • 3F12 - Udavac Bart
 • 3F01 - Domove sladky domove
 • 3F17 - Bart na ceste
 • 3F07 - Nemas se cim chlubit Marge
 • 3F31 - 138. Slavnostni epizoda
 • 3F14 - Homer ve sluzbe
 • 3F15 - Ryba jmenem Selma
 • 3F18 - 22 kratkych filmu o Springfieldu
 • 3F19 - Prokleti pekelnych ryb
 • 3F20 - Mnoho Apua pro nic
 • 3F21 - Homerpalooza
 • 3F04 - Halloweensky special VI.
 • 3F23 - Dvoji stehovani

Zaverecne epizody ze seste sezony (u nas 1996/97):

 • 2F14 - Homer versus Patty a Selma
 • 2F21 - Springfieldska spojka
 • 2F18 - Dva tucty a jeden chrt
 • 2F16 - Kdo postrelil pana Burnse? Cast prva
 • 2F20 - Kdo postrelil pana Burnse? Cast druha
 • 2F17 - Radioaktivni muz

Epizody z osme sezony (u nas 1998/99):

 • 3F24 - Homerova mysticka cesta
 • 4F02 - Halloweensky special VII.
 • 4F03 - Zurici byk Homer
 • 4F05 - Burnsovy otcovske lapalie
 • 4F06 - Bart po setmeni
 • 4F04 - Rozdeleny Milhouse
 • 4F01 - Lisino rande s blbosti
 • 4F07 - Hurikan Ned
 • 4F21 - Tajna valka Lisy Simpsonove
 • 3G01 - Akta "S"
 • 4F08 - Pokriveny svet Marge Simpsonove
 • 4F10 - Hora silenstvi
 • 3G03 - Himlhergotdonerveterkrucajselement
 • 4F12 - Predstavuji se Itchy, Scratchy a Poochie
 • 4F11 - Homerova fobie
 • 4F14 - Bratr z jineho serialu
 • 4F13 - Ma sestra, ma chuva
 • 4F15 - Homer versus 18. dodatek Ustavy
 • 4F09 - Duvernosti v zakladni skole
 • 4F16 - Psi pozdvizeni
 • 4F17 - Starec a Lisa
 • 4F18 - V tebe verime, o Marge
 • 4F19 - Homeruv nepritel
 • 4F20 - The Simpsons Spin-Off Showcase

Uvodni epizody z devate sezony (u nas 1999/2000):

 • 4F22 - Mesto New York versus Homer Simpson
 • 4F23 - Reditel Skinner a serzant Skinner
 
 

Kotwak

 

Top
Disclaimer

Top